Mubil: Fremtidens digitale bibliotek

Alexandra Angeletaki er klassisk arkeolog, og har jobbet som foreleser i arkeologi ved NTNU i perioden 2001 til 2006. Hun har de siste årene vært involvert i innovative formidlingsløsninger og arbeider for tiden som prosjektleder for Mubil og Ark4 ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Aleksandra_photo
Alexandra Angeletaki, NTNU

Mubil prosjektet: Ny kommunikasjon mellom biblioteket og publikum

Hvordan vil fremtidens bibliotek se ut?

Skal bibliotekene konsentrere seg om informasjon og dens organisasjon eller skal de ta en aktiv rolle og skape aktivitet som kan tiltrekke seg et nytt publikum?

Hva om du kan ta på deg 3D-briller og gå inn i et mørkt rom hvor du kan se og oppleve gamle manuskripter og pergamentruller, ved hjelp av en dataskjerm?

Mubilphoto
Mubil – et prosjekt ved NTNU Universitetsbiblioteket. Deler av prosjektet blir mulig å oppleve under BIBSYS-konferansen 2014.

Mubil-prosjektet har  funnet løsninger på fremtidens digitale bibliotek.

Mubil er et internasjonalt tverrfaglig samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket, avdeling Gunnerusbiblioteket, Percro laboratoriet ved Scuola Santa Anna i Pisa i Italia og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU i Trondheim.

Prosjektleder Angeletaki og teamet hennes har deltatt på konferanser både nasjonalt og internasjonalt og har bidratt til et paradigmeskifte omkring opplevelsen av hva det vil si å «lese en bok». Ved hjelp av 3D-teknologi har Mubil-prosjektet etablert en virtuell læringsarena i biblioteket. Det tverrfaglige forskningsprosjektet faller innenfor grensene av en ny disiplin som heter Digital Humaniora og prøver å etablere nye veier for kommunikasjon mellom bibliotek og dagens samfunn.

skjerm_Mubil
Mubil-prosjektet

Les mer om Mubil-prosjektet på bloggen: http://gunarchives.blogspot.gr/

Les om workshops:http://www.ntnu.no/ub/omubit/bibliotekene/gunnerus/mubil

Se videoer på YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=u3sb7kfYA6k
http://www.youtube.com/watch?v=b3QDYvI_LsE