Brukeren bestemmer! Innovasjon og tjenester i biblioteket

andrega-200
Andrea Gasparini, UiO

Andrea Gasparini  og Alma Culén fra Universitetet i Oslo (UiO) kommer til Bibsys-konferansen for å snakke om brukerdrevet innovasjon i biblioteket, basert på erfaringer fra utvalgte IKT-prosjekt de har vært involvert i.

Andrea Gasparini er senioringeniør i gruppa Digitale tjenester ved  Universitetsbiblioteket i Oslo, hvor han har vært ansatt i 14 år. Han jobber med blant annet testing av nye teknologier, samt utvikling og drift av UBs web-tjenester. Han har jobbet med lesebrett og tablet-PCer før han var med å starte satsingen på Brukerdrevet innovasjon ved UBO. For tiden forsker han på Innovasjon og Service Design i bibliotek i forbindelsen med sitt doktorgradsstudium ved UiO.

UB:  http://www.ub.uio.no/personer/ubodigit/andrega/index.html
IFI: http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/andrega/index.html

AlmaCulèn
Alma Culèn, UiO

Alma Culén er førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk, gruppe for design av informasjonssystemer. Forskningsinteressen er  i interaksjonsdesign. Denne presentasjon reflekterer  interessen for  metoder for design, evaluering  og læring og relasjonen mellom IKT bruk og IKT design.

Innovasjon og tjenester i biblioteket: brukeren bestemmer!
Studenters bruk av teknologi har forskjellige mønster: variasjon av plattformer, fra smart-telefoner til bærbare datamaskiner, ulike sosiale nettverk og ofte, en rekke andre digitale verktøy. Kunnskap om slike mønstre bør sees som grunnleggende ved utforming av tjenester til målgruppen. Deres perspektiv bør inkluderes ved utforming av bibliotektjenester ved fagbibliotekene.

Ved å la studenter innenfor flere kurs i interaksjonsdesign utforme tjenester for bibliotekets brukere, har UBO og Institutt for Informatikk bidratt til å synliggjøring tjenester som ellers kan fremstå som usynlige. Prosjektene har tatt for seg ulike tema. Synliggjøring av e-bøker ved hjelp av berøringsfri teknologi (Leapmotion) og Reservering av grupperom er to eksempler. Ved å bruke metodene fra «design thinking» har vi latt innovasjon, drevet av brukerne, påvirke fremtiden til vårt bibliotek.

I vår presentasjon vil vi gå gjennom prosessen og funnene våre.