Åpent akademia – hva gjør vi?

BIBSYS-konferansen 2014 går av stabelen i Trondheim 11. og 12. mars og berører temaer som åpen publisering, deling og opphavsrett, innovasjon og nye roller for forskningsbibliotekene, og brukeratferd.

Samfunnet er i endring og dette får store konsekvenser for forskning, utdanning og akademia som bransje. BIBSYS-konferansen 2014 stiller spørsmål og retter søkelyset mot hva som gjøres innenfor et stadig mer åpent akademia.

copy-bibkonf8.png

Hvordan skal universiteter, høyskoler og instittuttsektoren møte endringene og utfordringene i tiden fremover? Og hva blir bibliotekarenes rolle?
Både BIBSYS og bibliotekene får nye oppgaver når det nye biblioteksystemet innføres i 2015. Hvilke muligheter ligger i dette?
Hvordan påvirkes høyere utdanning når digitale læringressurser blir stadig mer aktuelt og når tilbudet om MOOCs blir stadig større?
Hvordan kan fagbibliotekene i større grad ta en større rolle som aktør i samfunnsdiskusjonene?

Påmeldingen er igang og du kan melde deg på her!

Velkommen til den nye fagkonferansen for deg som jobber innenfor høyere utdanning i Norge.

BIBSYS-konferansen erstatter det tidligere Brukermøtet og vil bli arrangert årlig i Trondheim fra og med 2014.