Åpne læringsressurser

torehÅpne læringsressurser – mot et nytt norsk landskap for læremiddelproduksjon

En klar strategi for bruk av åpne læringsressurser (OER) mangler i norsk høyere utdanning. Open Access for vitenskapelig publisering er glidd inn som offisiell politikk, mens OER er mindre kjent som begrep, til tross for UNESCOs OER-deklarasjon og EUs Opening Up Education-initiativ.
Tore Hoel, koordinator av Nordic OER-prosjektet (www.nordicoer.org), vil gi en oppdatering av hvor debatten om åpne læringsressurser står i Norden. OER har potensial til å endre mye av hvordan lærere produserer og legger til rette for tilgang til lærestoff. Det gjelder mindre ressurser som presentasjoner, videoklipp osv. Og det kan gjelde hele lærebøker.

Rolf K. Baltzersen  er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring med veiledning av studenter i lærerutdanningen. Han har nettopp utgitt sin bok «Praksisveilederen i skolen» som en åpen læringsressurs (praksisveilederen.pressbooks.com). Bokprosjektet vil bli brukt som eksempel på hvordan satsing på mer åpne læringsressurser vil endre fagbokforfatterrollen i høyere utdanning.