Tverrfaglig tilpasningsarbeid i forskningsbiblioteket

Atle Wehn Hegnes, UiO

Atle Wehn Hegnes er førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket, som er Norges største fag- og forskningsbibliotek. Her betjener de studenter og ansatte fra fire fakulteter: Humanistisk, Samfunnsvitenskapelig, Utdanningsvitenskapelig og Teologisk fakultet.

Tverrfaglig tilpasningsarbeid i forskningsbiblioteket

Hvilke utfordringer oppstår når forskningsbibliotek skal støtte tverrfaglig forskning og utdanning? Mer spesifikt vil Hegnes i denne presentasjonen beskrive og diskutere sine erfaringer fra et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og et nytt tverrfaglig forsknings- og undervisningsprogram ved UiO – UiO Energi. I presentasjonen vil det bli fokus på utfordringer knyttet til samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og UiO Energi, men også utfordringene knyttet til tilpasninger og samarbeid mellom ulike fag og avdelinger i selve biblioteket.

Innlegget inngår i sporet «Innovasjon og nye roller».