Påvirker MOOC-trenden høyere utdanning?

BeritKjeldstad
Berit Kjeldstad er prorektor for utdanning ved NTNU

Berit Kjeldstad, Prorektor for utdanning ved NTNU siden 2009. Hun er professor i fysikk og tidligere instituttleder ved Institutt for fysikk. Kjeldstad er også leder av det nasjonale MOOC-utvalget. På konferansen vil hun holde innlegg om MOOC i Norge, hva er siste nytt og hvor går veien videre.

Påvirker MOOC høyere utdanning?

Den siste tiden har det vært en sterk framvekst av Massive Open Online Courses (MOOCs) og lignende tilbud. Hvem som helst kan nå ta kurs og følge forelesninger med verdensledende akademikere, det eneste kravet er internett-tilgang. Millioner av mennesker verden over benytter seg av denne muligheten. Antallet nye kurs og deltakere vokser daglig. Hvordan påvirker dette høyere utdanning?

Det nasjonale MOOC-utvalget la i desember 2013 fram sin rapport med anbefalinger  om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og de mulighetene slike utdanningstilbud gir. En mer detaljert rapport med konkrete anbefalinger fra utvalget vil foreligge sommeren 2014.

Les mer på utvalgets Facebookside. Her finner du også link til rapporten.