Databank for læringsressurser

011

Databank for læringsressurser – pilotprosjekt i BIBSYS på oppdrag fra E-campusprogrammet.

Hege Johannessen er produkteier i BIBSYS og vil være møteleder på denne sesjonen.

Publisert i Deling og opphavsrett, Nyheter