Rune Rambæk Schjølberg er seniorrådgiver i Norges forskningsråd. Forskningsrådet står for nesten 30 % av all offentlig finansiert forskning i Norge og kan gjennom sine bevilgninger legge forskningspolitiske føringer, blant annet for åpen tilgang til forskningsresultater. Forskningsrådet har siden 2009 …

Forskningsrådet – åpen tilgang til forskningslitteratur Read more »


Siri Aashaug Sæther er Adm.leder for biblioteket ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim. Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt Forskerhverdagen i en privat forskningsinstitusjon/stiftelse fortones noe annerledes enn i offentlig sektor. Hvordan påvirker dette forskernes tilnærming …

NINA: Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt Read more »


Irene Eikefjord er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen Universitetet i Bergen oppretta i oktober 2013 ein budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til OA-publisering. Som det førebels einaste fondet i Noreg støtter UiB også OA-publisering i hybride tidsskrift. Innlegget vil presentere arbeidet …

Hybrid publiseringsfond: Open Access for alle? Read more »