Hege Underdal er redaksjonssjef og seksjonsleder for Helsebiblioteket.no, en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun er utdannet bibliotekar og har lang erfaring fra medisinskfaglig bibliotekvirksomhet. ”Biblioteket i lomma – tjenester for den mobile brukeren” Over 40% av trafikken til …

Biblioteket i lomma – tjenester for den mobile brukeren Read more »