Thomas Nordtvedt er seniorrådgiver i Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), tidligere Fornyings – og administrasjonsdepartementet (FAD).  Han har tidligere vært fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og jobber idag KMD med  lisensiering av offentlige data. Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD Lisensiering …

Lisensiering av offentlig data og nytt direktiv – hva skjer? Read more »