Thomas Nordtvedt er seniorrådgiver i Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), tidligere Fornyings – og administrasjonsdepartementet (FAD).  Han har tidligere vært fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og jobber idag KMD med  lisensiering av offentlige data. Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD Lisensiering …

Lisensiering av offentlig data og nytt direktiv – hva skjer? Les mer »


Tore Hoel er tilknyttet Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Siden 2006 har HiOA vært Creative Commons norske tilknytningspunkt med Hoel som kontaktperson. Hoel koordinerer det Nordplus-finansierte NordicOER-prosjektet, som skal bygge nettverk rundt bruk av åpne …

Bruk av Creative Commons i høyere utdanning Les mer »