Roger Brisson er nylig ansatt strategidirektør i Ex Libris Europa. Han vil snakke om endringer i sektoren og hvordan dette påvirker forskningsbibliotekene. Hans hovedjobb er å bistå bibliotekene i Europa med å forstå hvordan neste generasjons biblioteksystemer kan løse nåværende …

The future plans of Ex Libris and the future of research libraries Read more »