Atle Wehn Hegnes er førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket, som er Norges største fag- og forskningsbibliotek. Her betjener de studenter og ansatte fra fire fakulteter: Humanistisk, Samfunnsvitenskapelig, Utdanningsvitenskapelig og Teologisk fakultet. Tverrfaglig tilpasningsarbeid i forskningsbiblioteket Hvilke utfordringer oppstår når …

Tverrfaglig tilpasningsarbeid i forskningsbiblioteket Read more »


PhD on Track er utviklet og driftes gjennom et samarbeid mellom Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Ålborg og Bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen. Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar  ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Susanne Mikki er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i …

«PhD on Track» – på nett og i seminarrommet Read more »


Andrea Gasparini  og Alma Culén fra Universitetet i Oslo (UiO) kommer til Bibsys-konferansen for å snakke om brukerdrevet innovasjon i biblioteket, basert på erfaringer fra utvalgte IKT-prosjekt de har vært involvert i. Andrea Gasparini er senioringeniør i gruppa Digitale tjenester ved  Universitetsbiblioteket …

Brukeren bestemmer! Innovasjon og tjenester i biblioteket Read more »


Håvard Kolle Riis, er leder for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Han har hovedfag i informatikk fra UiO. Har tidligere jobbet som forsker og ingeniør ved Institutt for Informatikk ved UiO. Digitalt pensumsystem – utfordringer og mulige løsninger Fag- …

Digitalt pensumsystem – utfordringer og mulige løsninger Read more »


Svein Arne Tinnesand er direktør for sekretariat bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekets prosjektmidler og fagbibliotekene Hvert år deler Nasjonalbiblioteket ut Prosjekt- og utviklingsmidler til fag- og folkebibliotek. Disse midlene er en strategisk ressurs som skal bidra til å utvikle bibliotekene og …

Nasjonalbibliotekets prosjektmidler og fagbibliotekene Read more »