«PhD on Track» – på nett og i seminarrommet

EysteinGullbekk
Eystein Gullbekk, UiO

PhD on Track er utviklet og driftes gjennom et samarbeid mellom Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Ålborg og Bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen.

Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar  ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

personbilde_bubsm_2
Susanne MIkki, Universitetsbiblioteket i Bergen

Susanne Mikki er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i
Bergen. Begge sitter i redaksjonen for PhD on Track. I denne sesjonen vil de snakke om bruk og erfaringer med nettstedet PhD on Track.

«PhD on Track» – på nett og i seminarrommet
PhD-utdanningene skal gi studentene mange ulike ferdigheter.
Hva gjør bibliotekene for å bidra til Ph.d.-studentenes kompetanseutvikling?
23. mai 2013 lanserte vi PhD on Track. Dette er et nettbasert verktøy for nye PhD-studenter. Ressursen gir kunnskap om, og konkret veiledning i, ulike aspekter ved litteraturkartlegging og forskningspublisering. PhD on Track er en ressurs for læring i tråd med spesifiserte læringsutbytter for høyere utdanning.Temaene i PhD on Track ble valgt på grunnlag av en studie av hva studentene erfarte som utfordrende. I utviklingen av ressursen gjorde vi også gjentatte brukertester. Disse viser at en av styrkene til PhD on Track ligger i den samlete behandlingen den gir over arbeid med litteratur, kilder og publisering.

Dette innlegget inngår i spor 3; Innnovasjon og nye roller.