Innledere

Innledere / key notes tirsdag 11.mars:

arntsen
Frode Arntsen

Frode Arntsen, direktør i BIBSYS, vil fortelle siste nytt om produkter og tjenester og endringer i BIBSYS. Overgangen fra BIBSYS biblioteksystem til Nytt biblioteksystem levert fra Ex Libris representerer en stor endring for bibliotekene, og Arntsen vil gå nærmere inn på hvilke muligheter som ligger i denne overgangen.

 

 

 

Brisson
Roger Brisson

Roger Brisson har nylig startet i Ex Libris som strategidirektør, med  base i Hamburg. Hans hovedansvar er å bistå bibliotekene i Europa med å forstå hvordan neste generasjons biblioteksystemer kan løse nåværende behov, og å posisjonere bibliotekene for en stadig mer digital fremtid.

 

 

BeritKjeldstad
Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad er prorektor for utdanning ved NTNU. Hun leder det norske MOOC-utvalget og kommer til å snakke om hvilken status MOOCs har fått  Norge, og hvordan dette påvirker høyere utdanning.

 

 

 

gboulton
Geoffrey Boulton

Geoffrey Boulton, professor ved University of Edinburgh. Boulton vil snakke om åpne data og hvilke muligheter som ligger i dette, både for forskere og for forskningsbibliotekene.

 

 

 

 

hcdNov2012
Hugh Davis

Hugh Davis vil snakke om MOOCs og hvordan disse er i ferd med å endre hvordan vi tenker om og forholder oss til kunnskapsformidling og utdanning.

 

 

 

 

liverasmussen
Live Rasmussen

Live Rasmussen er overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Ved hennes avdeling, Realfagsbiblioteket, har de gjort seg noen verdifulle erfaringer med hvordan fagbibliotekene kan ta en større rolle som aktør i samfunnsdiskusjonene og være en arena for møter, lanseringer m.m.