Om BIBSYS – strategier, endringer og muligheter

Frode Arntsen, direktør i BIBSYS, vil fortelle siste nytt om produkter og tjenester og endringer i BIBSYS.

arntsen
Frode Arntsen er direktør i BIBSYS.

Arntsen vil snakke om produkter og strategier for BIBSYS i en tid preget av store omveltninger i sektoren. Overgangen fra BIBSYS biblioteksystem til Nytt biblioteksystem levert fra Ex Libris representerer en stor endring for bibliotekene, og Arntsen vil gå nærmere inn på hvilke muligheter som ligger i denne overgangen.