The future plans of Ex Libris and the future of research libraries

Roger Brisson er nylig ansatt strategidirektør i Ex Libris Europa. Han vil snakke om endringer i sektoren og hvordan dette påvirker forskningsbibliotekene. Hans hovedjobb er å bistå bibliotekene i Europa med å forstå hvordan neste generasjons biblioteksystemer kan løse nåværende behov, og å posisjonere bibliotekene for en stadig mer digital fremtid.

Han har erfaring som Head of Metadata Services ved Boston University, hvor han koordinerte arbeidet med å implentere Alma som nytt biblioteksystem.

Brisson
Roger Brisson er strategidirektør i Ex Libris.

I 1996 var han med å grunnlegge det første tidsskriftet viet til metadata, Journal of Internet logise (senere Journal of Electronic Resource Description & Access). Han har publisert mye om bibliotek, teknologi og endringsledelse i bibliotekene. Han har også deltatt i flere nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper som har vært involvert i utviklingen av digitale standarder. Fra 1999-2001 ledet han et team av 21 bibliotekarer i USA og Europa i oversette AACR2 til tysk.