God stemning på åpningsdagen

BIBSYS-konferansen 2014 er godt i gang og mye tyder på at den nye konferansen er kommet for å bli.

IMG_0137
Jone Thingbø er produkteier i BIBSYS og leder av programkomiteen for BIBSYS-konferansen 2014.

– Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på at vi har truffet både på program, relevante tema og aktuelle og gode foredragsholdere, forteller Jone Thingbø, produkteier i BIBSYS og leder av årets programkomite.

Åpningsdagen bød på fem ulike plenumsforedrag under temaet «Åpent akademia – hva gjør vi ?». Etter et kunstnerisk innslag ved trommeslagere fra Luftforsvarets musikkorps, åpnet direktør Frode Arntsen konferansedagen med å fortelle om planer og strategier for BIBSYS og hvilke utfordringer de som virksomhet står overfor.

Han kom også innom det nye biblioteksystemet, som skal bygge på produktet Alma fra Ex Libris, og var tydelig på at brukerne av dagens bibliotekssystem må hive seg på i god tid før «toget går» i januar 2016.

IMG_0203
BIBSYS-direktør Frode Arntsen snakket bl.a om den kommende innføringen av nytt biblioteksystem, ser fram til tett og god dialog med gamle og nye BIBSYS – brukere.

Nyansatt strategidirektør i Ex Libris, Robert Brisson, som tidligere har jobbet ved Boston University, fulgte opp med å fortelle om sine erfaringer fra en omfattende prosess rundt implementeringen av Alma ved sin forrige arbeidsplass.

Han viste til at digital utvikling og store endringsprosesser med mange berørte parter er en svært omfattende prosess.

– Sørg for å involvere alle ansatte og andre medvirkende i prosessen tidlig og bruk tid og ressurser på kommunikasjon, oppfordret han fra den store scenen på Clarion.

Brisson tok selvkritikk på at de ved Boston University ikke hadde vært flinke nok på kommunikasjon da de skulle ta i bruk nytt biblioteksystem der.

Direktør i BIBSYS sier at dette er noe BIBSYS allerede har satt på agendaen og vil ha fokus på i tiden fremover.

IMG_0237
Oria.no ble lansert høsten 2013. Her demonstrerer Asbjørn Risan fra BIBSYS det nye søkeverktøyet for noen av deltakerne på årets BIBSYS-konferanse.

Anskaffelsesprosessen med nytt biblioteksystem, som skal erstatte dagens biblioteksystem fra BIBSYS, er godt i gang og det vil kommuniseres rundt fremdriften i prosjektet både på nyhetsbrev og hjemmesider, i møter, kurs og seminarer.

– Vi er alltid glade for spørsmål og tilbakemeldinger fra brukerne våre, og ser fram til vi kan fortsette å ha en god dialog med alle miljøer, avslutter han.