Digitalt pensumsystem – utfordringer og mulige løsninger

haavarkr
Håvard Kolle Riis, UiO

Håvard Kolle Riis, er leder for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Han har hovedfag i informatikk fra UiO. Har tidligere jobbet som forsker og ingeniør ved Institutt for Informatikk ved UiO.

Digitalt pensumsystem – utfordringer og mulige løsninger
Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene. Prosjektet «Digitalt pensumsystem» har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser. Prosjektet skal også bidra til at
bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser.

Bakgrunn og status for prosjektet vil bli presentert, samt utfordringer og mulige tekniske løsninger for digitale pensumsystemer i UH-sektoren.