Biblioteket i lomma – tjenester for den mobile brukeren

Hege Underdal er redaksjonssjef og seksjonsleder for Helsebiblioteket.no, en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun er utdannet bibliotekar og har lang erfaring fra medisinskfaglig bibliotekvirksomhet.

HegeUnderdal
Hege Underdal, Helsebiblioteket

”Biblioteket i lomma – tjenester for den mobile brukeren”

Over 40% av trafikken til Helsebiblioteket.no kommer fra håndholdte enheter som smarttelefoner og nettbrett. Dette forteller oss at brukere i stadig større grad forventer at bibliotektjenestene skal være tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Helsebiblioteket har tatt konsekvensene av dette og satser på utvikling av mobilvennlige sider, mobilapplikasjoner og andre tilbud for den mobile brukeren. Redaksjonssjef Hege Underdal deler erfaringer og tips.