Forskningsstøtte

Hilde Therese Daland er universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Agder og prosjektleder for forskningsstøtte.

hildedaland
Hilde Therese Daland, UiA

Vi støtter deg i din forskning
Fokus på økt gjennomstrømming i ph.d.-programmene endrer forventningene til forskningsstøtte fra bibliotekene. Hvordan kan biblioteket yte best mulig forskningsstøtte?

UB Agder har siden 2011 jobbet med utvikling og systematisering av forskningsstøtte. Målet har vært å gjøre forskningsstøtte mindre personavhengig og etablere en mer systematisk tinærming til kontakt mot nye ph.d.-kandidater for å tilby forskningsstøtte, i tillegg til kartlegging og heving av kompetanse.