Biblioteket som utgiver?

ingrid_Cutler
Ingrid Cutler, UiB

Ingrid Cutler er rådgiver ved Seksjon for digitale systemer og tjenester ved Universitetet i Bergen og holder til ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Hun er Cand.phil. i historie fra UiB og jobber idag med Open Access, åpent forskningsarkiv, opphavsrett og rettighetsklarering.
 
Biblioteket som utgiver? Støttetjeneste for åpne elektronisk tidsskrift ved UiB
Universitetsbiblioteket i Bergen opprettet i 2008 en tjeneste for drift av Open Access-tidsskrift. I dag drifter denne tjenesten 9 tidsskrift. Dette foredraget vil fokusere på erfaringer ved å drifte denne tjenesten, og noen tanker om hvordan en slik tjeneste kan driftes av biblioteket i fremtiden. Hva skal til for at bibliotek skal kunne bidra til publisering av åpne, elektroniske tidsskrift? Og er dette en oppgave som bibliotekene bør ta på seg?