Innovasjon og nye roller

Dragvoll_campus_ute
Foto: NTNU

Onsdag 12.mars kan du på spor 3 høre mer om dette:

Hugh Davis, University of Southampton: Making of MOOCs and the role of the librarian (will be given in english)
Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket: NB – Prosjekt og utviklingsmidler
Håvard Kolle Riis, Universitetsbiblioteket i Oslo: Digitalt pensumsystem
Hilde therese Daland, Universitetet i Agder: Forskningsstøtte, UiA
Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo: «Phd on track»
Alexandra Angeleteki, NTNU: MUBIL; Digitale bibliotek (will be given in english)
Atle Wehn Hegnes, Universitetsbiblioteket i Oslo: Tverrfaglig forskning og undervisning

Hele konferanseprogrammet finner du her.