Hybrid publiseringsfond: Open Access for alle?

irene_e
Irene Eikefjord, UiB

Irene Eikefjord er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetet i Bergen oppretta i oktober 2013 ein budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til OA-publisering. Som det førebels einaste fondet i Noreg støtter UiB også OA-publisering i hybride tidsskrift. Innlegget vil presentere arbeidet og erfaringane med OA-budsjettposten så langt.