Deling og opphavsrett

220px-Copyright.svg

Onsdag 12.mars kan du på spor 2 høre mer om dette:

Hilde Signe Gaard, Norgesuniversitetet: Om Delrett.no opphavsrett og undervisning
Thomas Gramstad, UiO: Opphavsrett og delingskultur
Tore Hoel, HiOA: Bruk av CC-lisens
Thomas Nordtvedt KMD: Lisensiering av offentlig og nytt direktiv; hva skjer?
Tore Hoel, HiOA og Rolf K. Baltzersen, Høgskolen i Østfold: Åpne læringsressurser
BIBSYS: Databank for læringsressurser

Hele konferanseprogrammet finner du her.