Lisensiering av offentlig data og nytt direktiv – hva skjer?

Thomas Nordtvedt er seniorrådgiver i Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), tidligere Fornyings – og administrasjonsdepartementet (FAD).  Han har tidligere vært fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og jobber idag KMD med  lisensiering av offentlige data.

Forbrukerrådet Benedicte
Thomas Nordtvedt er seniorrådgiver i Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD)

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD

Lisensiering av offentlig data og nytt direktiv – hva skjer?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å implementere det nye Viderebruksdirektivet, der virkeområdet utvides til også å gjelde ABM-sektoren.
Nytt direktiv, nye muligheter?
Hvordan tilgjengeliggjøre, og lisensiere, for viderebruk av offentlig informasjon?