Forskningsbiblioteket som formidlingsarena

liverasmussen
Live Rasmussen, Realfagsbiblioteket, UiO

Live Rasmussen er leder av Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere hatt ulike stillinger ved Universitetsbiblioteket og var i mange år fagforeningsleder. I løpet av de siste årene har Realfagsbiblioteket gjennomgått en rekke endringer: organisering, arbeidsform og de har fått nye lokaler.

Siden 2010 har Realfagsbiblioteket også drevet en virksomhet hvor de initierer, produserer og tilrettelegger for ulike arrangementer sammen med enkeltforskere, MN-fakultetet eller andre samarbeidspartnere ved og utenfor UiO. Etter innflyttingen i nyoppusset bygg har de også fått på plass en scene med brukervennlig utstyr. De har jobbet med rutiner for gjennomføring og prøvd ut ulike formater for arrangementer.

Forskningsbiblioteket som formidlingsarena
Hvordan påvirker formidlingsvirksomheten biblioteket, de ansatte og forholdet til institusjonen? Hvilket mandat har vi for å bruke ressurser på formidling? Hvordan utvikler vi formidlingsarenaen videre?