NINA: Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt

SiriS_NINA
Siri Aashaug Sæther, NINA

Siri Aashaug Sæther er Adm.leder for biblioteket ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim.

Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt

Forskerhverdagen i en privat forskningsinstitusjon/stiftelse fortones noe annerledes enn i offentlig sektor.
Hvordan påvirker dette forskernes tilnærming til, og videre gjennomføring av egenarkivering, i et privat forskningsinstitutt?