Delrett.no: opphavsrett og undervisning

Hilde Gaard er rådgiver ved Norgesuniversitetet hvor hun har spesielt ansvar for veiledningstjenesten DelRett.no

hilde_614
Hilde Gaard er rådgiver i Norgesuniversitetet.

Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. NUVs overordnede mål er å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder. NUV skal være en pådriver for å fremme utviklingen av fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT og arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

Opphavsrett og undervisning
DelRett.no ble opprettet i 2010 og er en veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser. DelRett skal tilby en enhetlig og samlende tjeneste for opphavsrettslige spørsmål rettet mot grunnopplæringen og høyere utdanning, med det formål å stimulere til økt bruk av digitale læringsressurser. Dette gjør vi ved å besvare typiske spørsmål om opphavsrett og undervisning. Kort oppsummert er det behov for enkel tilgang til kunnskap om hva som er lov og mulig å gjøre – og hva som ikke er det, målrettet for utdanningssektoren. Jeg vil presentere tjenesten og peke på utfordringer og muligheter knyttet til delingskultur i UH-sektoren.