Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS Brukermøte har endret navn til BIBSYS-konferansen og vil fra 2014 være en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene.

arntsen
Frode Arntsen, direktør i BIBSYS

BIBSYS brukermøte har endret innhold og karakter over noen år fra å hovedsaklig være relatert til  biblioteksystemet til å være en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Som en konsekvens av dette vil arrangementet fra 2014 hete BIBSYS-konferansen.

Temaet på BIBSYS-konferansen 2014 er
Åpent akademia – hva gjør vi?

Målet er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

  • Dag 1 av konferansen foregår i plenum hvor 6 innledere, i tillegg til BIBSYS,  holder innlegg.
  • Dag 2 av konferansen vil inneholde parallellsesjoner.

I pausene vil det være mulig å besøke stand både fra Ex Libris og Mubil for mer informasjon.

Velkommen til Trondheim i mars!