Åpen publisering

Onsdag 12.mars kan du på spor 1 høre mer om dette:

dsc_4390Nina Karlstrøm og Lars Wenaas, CRIStin: Open Access, hva gjør CRIStin?

Rune Rambæk Scjhølberg, Forskningsrådet: Åpen tilgang til forskningslitteratur

Siri Aashaug Sæther, NINA: Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt

Jan Erik Frantsvåg, UiT: Publiseringsfond ved Universitetet i Tromsø (UiT)

Ingrid Cutler, Universitetsbiblioteket i Oslo: Publiseringsplattform (OJS)