Presentasjon av MA-oppgave

Ragnhild
Ragnhild Holgersen kommer til BIBSYS-konferansen for å presentere sin Masteroppgave i Bibliotek – og informasjonsvitenskap ved HiOA.

Ragnhild Holgersen er utdannet master i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved HiOA. Med bakgrunn fra studier i informatikk og entreprenørskap ved UiO og informasjonsvirksomhet og utviklingsarbeid i Oslo kommune, er hun opptatt av at teorigrunnlaget som formidles gjennom emnegruppen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning har aktualitet langt utover biblioteksektoren.

Hun er invitert til Bibsyskonferansen for å presentere sin masteroppgave: Prototyping a decision support system based on semantic web technologies to aid consumers with food sensitivities in their assessment of product safety.

Fulltekstversjon av oppgaven er tilgjengelig i ODA.