Program dag 1

INFORMERE – INSPIRERE – UTFORDRE

Tirsdag 11.mars:

Siste nytt fra BIBSYS v/ Frode Arntsen, direktør i BIBSYS

Sisite nytt om produkter og tjenester i BIBSYS v/ produkteierne

Siste nytt om Oria.no v/ Asbjørn Risan, produkteier i BIBSYS

Key note 1: Geoffrey Boulton: «Open data and the role of libraries»

Key note 2: Hugh C. Davis: «Tha changing faces of MOOCs»

Key note 3: Berit Kjeldstad: «MOOC i Norge – hvor står vi?»

Key note 4: Live Rasmussen: «Biblioteket som formidlingsarena»