Program 2014

Clarion_Panorama

Åpent akademia – hva gjør vi?

Konferansens første dag består av plenumsforedrag og er felles for alle. Konferansens andre dag består av ulike temaspor. Her velger du 4 sesjoner som du ønsker å delta på.

Her kan du se alle presentasjonene fra dag 1 (video-opptak).

Tirsdag 11.mars
08:00 – 16:00: Registrering
10:00-10:10 ÅPNING
10:10-11.10 Om BIBSYS – strategier, endringer og muligheter
v/ Frode Arntsen, direktør BIBSYS Video / pdf
11.10-11.40 Kaffepause / Coffee break
11:40-12:20 Future plans of Ex Libris and the future of research libraries
v/ Roger Brisson, strategidirektør EX Libris Video / pdf
12:20-12:45 Påvirker MOOC-trenden høyere utdanning?
v/ Berit Kjeldstad, prorektor NTNU Video / pdf
12:45-13:45: LUNSJ
13:45-14:30 The place for MOOCs in the changing Educational Landscape
v/ Hugh Davis, University of Southampton Video / pdf
14:30-15:15 Open data and the future of science
v/ Geoffrey Boulton, The University of Edinburgh Video / pdf
15:15-15:45 Kaffepause / Coffee break
15:45-16.30 Fagbiblioteket som formidlingsarena
v/ Live Rasmussen, Universitetsbiblioteket i Oslo Video / pdf
16:30-16:45: BIBSYS: Stipendutdeling
Konferanseavslutning og oppsummering v/ BIBSYS Video
19:30 FESTMIDDAG
Onsdag 12.mars
08:00 – 13:00: Registrering
Åpen publisering Deling og opphavsrett Innovasjon og nye roller Brukeratferd
09:00-10:00 Open Access – Hva gjør CRIStin?
v/ Nina Karlstrøm og Lars Wenaas, CRIStin
Presentasjon
Om Delrett.no – opphavsrett og undervisning
v/ Hilde Signe Gaard, Norgesuniversitetet
Presentasjon
Opptak
Opphavsrett og delingskultur
v/ Thomas Gramstad, Universitetet i Oslo
Presentasjon
Making MOOCs and the role of the librarian
v/ Hugh Davis, University of Southampton
Presentasjon
Siste nytt om Oria.no
v/ Asbjørn Risan, BIBSYS
Presentasjon
Opptak
10:30-11:30 Erfaringer med grønn Open Access fra et forskningsinstitutt
v/ Siri Aashaug Sæther, Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
PresentasjonForskningsrådet som pådriver for åpen tilgang til forskningslitteratur
v/ Rune Rambæk Schjølberg, Forskningsrådet
Presentasjon
Bruk av Creative Commons i høyere utdanning
v/ Tore Hoel, Høgskolen i Oslo og Akershus
Presentasjon
Opptak

Lisensiering av offentlige data og nytt direktiv – hva skjer?

v/ Thomas Nordtvedt, Kommunal og moderniserings-departementet
Presentasjon
Opptak
Prosjekter og utviklingsmidler
v/ Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket
Presentasjon
Digitalt pensumsystem
v/ Håvard Kolle Riis, Universitetet i Oslo
Presentasjon
Open data and the future of libraries
v/ Geoffrey Boulton, The University of Edinburgh
Presentasjon
Opptak
11:30 – 12:30: LUNSJ
12:30-13:30 Publiseringsfond ved UiT
v/ Jan Erik Frantsvåg, Universitetet i Tromsø
PresentasjonHybrid publiseringsfond: Open access for alle?
v/ Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
Presentasjon
Åpne læringsressurser
v/ Tore Hoel,
Høgskolen i Oslo og Akershus og Rolf Kristian Baltzersen, Høgskolen i Østfold
Presentasjon
Opptak
Forskningsstøtte
v/ Hilde Therese Daland, Universitetet i Agder
Presentasjon
Opptak«PhD on track»
v/ Eystein Gullbekk, Universitetet i Oslo og Susanne Mikki, Universitetet i Bergen
Presentasjon
Opptak
Brukeren bestemmer! Innovasjon og tjenester i biblioteket
v/ Andrea Gasparini og Alma L. Culèn, Universitetet i Oslo
Presentasjon
Opptak
14:00-15:00 Biblioteket som utgiver?
v/ Ingrid Cutler, Universitetet i Bergen
PresentasjonNorsk OA tidsskrift – framtidsutsikter og tjenestebehov
v/ Rune Rambæk Schjølberg
Presentasjon
Databank for læringsressurser
v/ BIBSYS
Presentasjon
Opptak
MUBIL: fremtidens digitale bibliotek
v/ Alexandra Angeletaki, NTNU
PresentasjonTverrfaglig tilpasningsarbeid i forskningsbiblioteket
v/ Atle Wehn Hegnes, Univeristetet i Oslo
Presentasjon
Presentasjon av MA-oppgave: Ragnhild Holgersen
Presentasjon
Opptak
Med biblioteket i lomma
v/ Hege Underdal, Helsebiblioteket
Presentasjon
Opptak
14:00-15:00 Konsortiummøte for BIBSYS Biblioteksystem

Utskrift

Velg 4 sesjoner som du ønsker å delta på. Se påmeldingssiden for nærmere informasjon.
Her kan du melde deg på konferansen.