Nasjonalbibliotekets prosjektmidler og fagbibliotekene

Svein Arne Tinnesand *** Local Caption *** Stabsdirektør for bibliotekutvikling
Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket

Svein Arne Tinnesand er direktør for sekretariat bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbibliotekets prosjektmidler og fagbibliotekene
Hvert år deler Nasjonalbiblioteket ut Prosjekt- og utviklingsmidler til fag- og folkebibliotek. Disse midlene er en strategisk ressurs som skal bidra til å utvikle bibliotekene og ha verdi utover det enkelte bibliotek. Formålet er å utvikle omstillingsdyktige bibliotek og bedre bibliotektjenester for alle. I foredraget blir det lagt spesiell vekt på hvordan disse midlene kan bidra til å utvikle fagbibliotekene.

Les om tidligere tildelinger her.