Bruk av Creative Commons i høyere utdanning

Tore Hoel er tilknyttet Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Siden 2006 har HiOA vært Creative Commons norske tilknytningspunkt med Hoel som kontaktperson. Hoel koordinerer det Nordplus-finansierte NordicOER-prosjektet, som skal bygge nettverk rundt bruk av åpne læringsressurser (OER) i Norden.

toreh
Tore Hoel, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

«Bruk av Creative Commons i høgre utdanning»
Creative Commons (CC) tilbyr et enkelt system for å kommunisere klart om hvordan man vil at eget stoff skal brukes når det gjenfinnes på Internett. Enkelt for vanlig dødelige, forståelig for maskiner, og holdbart for jurister. Det er tid for å forstå at lærer- og forskergjerningen er å bygge renommé og kunnskap og å fremme innovasjon – ikke å skjele til illusoriske muligheter for ekstrainntekter på egne vegne. Norske utdanningsinstitusjoner har vært altfor trege til å ta i bruk åpen lisensiering av læringsressurser gjennom bruk av CC lisenser. Tore Hoel vil gi en kort innføring i Creative Commons, som nylig ble lansert i versjon 4.0, særlig etterspurt av utdanningssektoren.